Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Web provádí zpracování Vašich osobních údajů, abychom mohli odpovědět na Vaši objednávku nebo dotaz, který jsme podali pomocí formuláře.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je web www.kalibracevlhkomeru.cz, který je provozován firmou Scanlab Praha s.r.o., se sídlem Dr. Marodyho 143/20, 196 00 Praha 9, IČO 24176753, (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dr. Marodyho 143/20, 196 00 Praha 9, PSČ 196 00, adresa elektronické pošty info@kalibracevlhkomeru.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

Provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – vyřízení objednávky nebo odpověď na Váš dotaz pomocí formuláře. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu vyřizování objednávky nebo dotazu a také v průběhu následné komunikace.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce další pracovníci, kteří zajišťují provoz webových stránek, včetně vyřizování objednávek a také provádějí odpovídání na Vaše dotazy. Jedná se vždy o přímé zaměstnance firmy Scanlab Praha s.r.o. Dalšími příjemci osobních údajů jsou přepravní společnosti. Těmto společnostem předáváme tyto informace: jméno a příjmení, organizaci a její adresu, telefon a email. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány po dobu vyřízení objednávky nebo dotazu a 10 let po jejich vyřízení.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem vyřízení objednávky a/nebo Vašeho dotazu.